Kommande arbetsmöten 2024

Kommande evenemang

16 januari kl. 19.00 i Skoskumsgården

ÅRSMÖTE 19 mars kl. 19.00 i Skoskumsgården

14 maj kl. 19.00 i Skoskumsgården

13 augusti kl. 19.00 i Skoskumsgården

22 oktober 19.00 i Skoskumsgården